Polish English
Certyfikaty


Decyzja o ustanowienu biegłym sądowym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu


Szkolenie z zakresu kompetencji i roli biegłego sądowego


Certyfikaty Akademii Heidelberg